PRIHLÁSENIE
Facebook účtom Google účtom
Ochrana osobných údajov

VRCHÁRI

mailo mailo zdolaných vrcholov: 20
mailo mailo
2024 Kráľova hoľa, Turecká, Pipítka, Kalvária Rožňava, Slanská chata, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Vyhliadka nad Hrhovom, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Chata pod Stromišom, Stolica, Veľká Lúka, Veľkonočný okruh, Koniarska cesta - Šebeková, Rozhľadňa Maginhrad, Železná brána, Šopisko, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Prielom Muráňa
Peter Mikuš zdolaných vrcholov: 20
Peter Mikuš
2024 Kráľova hoľa, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča, Veľkonočný okruh, Veľká Lúka, Slanská chata, Stolica, Železná brána, Šopisko, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Rozhľadňa Maginhrad, Prielom Muráňa, Pipítka, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Kalvária Rožňava, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Koniarska cesta - Šebeková, Turecká, Chata pod Stromišom, Vyhliadka nad Hrhovom
Marianna Šipošova zdolaných vrcholov: 20
Marianna Šipošova
2024 Veľkonočný okruh, Rozhľadňa Maginhrad, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča, Veľká Lúka, Prielom Muráňa, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Kalvária Rožňava, Pipítka, Vyhliadka nad Hrhovom, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Turecká, Stolica, Slanská chata, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Železná brána, Šopisko, Koniarska cesta - Šebeková, Chata pod Stromišom, Kráľova hoľa
Peter Halaj zdolaných vrcholov: 20
Peter Halaj
2024 Veľkonočný okruh, Veľká Lúka, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča, Kalvária Rožňava, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Koniarska cesta - Šebeková, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Vyhliadka nad Hrhovom, Rozhľadňa Maginhrad, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Železná brána, Šopisko, Stolica, Slanská chata, Prielom Muráňa, Turecká, Pipítka, Chata pod Stromišom, Kráľova hoľa
Peter Jesenský zdolaných vrcholov: 20
Peter Jesenský
2024 Veľká Lúka, Kráľova hoľa, Pipítka, Kalvária Rožňava, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Vyhliadka nad Hrhovom, Chata pod Stromišom, Prielom Muráňa, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Koniarska cesta - Šebeková, Slanská chata, Turecká, Stolica, Rozhľadňa Maginhrad, Veľkonočný okruh, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Železná brána, Šopisko, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča
Tomáš Harmaňoš zdolaných vrcholov: 15
Tomáš Harmaňoš
2024 Sedlo Burda, Železná brána, Šopisko, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Rozhľadňa Maginhrad, Veľkonočný okruh, Kráľova hoľa, Koniarska cesta - Šebeková, Vyhliadka nad Hrhovom, Veľká Lúka, Kozí chrbát - Slávča, Prielom Muráňa, Stolica, Slanská chata, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Kalvária Rožňava
Eva Dučaiová zdolaných vrcholov: 14
Eva Dučaiová
2024 Rozhľadňa Maginhrad, Kráľova hoľa, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Vyhliadka nad Hrhovom, Turecká, Chata pod Stromišom, Kalvária Rožňava, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča, Stolica, Veľká Lúka, Slanská chata
Rudolf Šramko zdolaných vrcholov: 14
Rudolf Šramko
2024 Rozhľadňa Maginhrad, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Železná brána, Šopisko, Slanská chata, Koniarska cesta - Šebeková, Kalvária Rožňava, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Veľkonočný okruh, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Vyhliadka nad Hrhovom, Stolica, Veľká Lúka, Prielom Muráňa
Juraj Husar zdolaných vrcholov: 13
Juraj Husar
2024 Vyhliadka nad Hrhovom, Veľkonočný okruh, Kráľova hoľa, Veľká Lúka, Chata pod Stromišom, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Kalvária Rožňava, Turecká, Slanská chata, Stolica, Pipítka, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny
Dana Husárová zdolaných vrcholov: 13
Dana Husárová
2024 Vyhliadka nad Hrhovom, Veľkonočný okruh, Kráľova hoľa, Veľká Lúka, Chata pod Stromišom, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Kalvária Rožňava, Turecká, Slanská chata, Stolica, Pipítka, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny
Mimi Andrascik zdolaných vrcholov: 11
Mimi Andrascik
2024 Koniarska cesta - Šebeková, Prielom Muráňa, Kozí chrbát - Slávča, Železná brána, Šopisko, Sedlo Burda, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Veľkonočný okruh, Stolica, Slanská chata, Veľká Lúka, Vrch Laz a najväčšie kliešte
Zuzana Breznanikova zdolaných vrcholov: 11
Zuzana Breznanikova
2024 Koniarska cesta - Šebeková, Prielom Muráňa, Kozí chrbát - Slávča, Železná brána, Šopisko, Sedlo Burda, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Veľkonočný okruh, Stolica, Slanská chata, Veľká Lúka, Vrch Laz a najväčšie kliešte
Edo Kuvik zdolaných vrcholov: 10
Edo Kuvik
2024 Prielom Muráňa, Kozí chrbát - Slávča, Sedlo Burda, Veľká Lúka, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Rozhľadňa Maginhrad, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Veľkonočný okruh, Kráľova hoľa
Gabika Kuvikova zdolaných vrcholov: 10
Gabika Kuvikova
2024 Kozí chrbát - Slávča, Prielom Muráňa, Sedlo Burda, Veľká Lúka, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Rozhľadňa Maginhrad, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Veľkonočný okruh, Kráľova hoľa
Patricia Halajova zdolaných vrcholov: 10
Patricia Halajova
2024 Veľkonočný okruh, Veľká Lúka, Kozí chrbát - Slávča, Sedlo Burda, Kalvária Rožňava, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Koniarska cesta - Šebeková, Kaplnka sv. Anny, Szadvár - Derenk, Vyhliadka nad Hrhovom
Vladimír Kamoďa zdolaných vrcholov: 9
Vladimír Kamoďa
2024 Rozhľadňa Maginhrad, Železná brána, Šopisko, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča, Stolica, Slanská chata, Veľká Lúka, Veľkonočný okruh, Gotická cesta II. a Kobeliarovo
ladislav helik zdolaných vrcholov: 8
ladislav helik
2024 Železná brána, Šopisko, Veľkonočný okruh, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Kaplnka sv. Anny, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Veľká Lúka, Koniarska cesta - Šebeková, Kozí chrbát - Slávča
Miroslav Henc zdolaných vrcholov: 8
Miroslav Henc
2024 Kozí chrbát - Slávča, Rozhľadňa Maginhrad, Stolica, Slanská chata, Kráľova hoľa, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Prielom Muráňa, Sedlo Burda
Gabriela Sklenáriková zdolaných vrcholov: 6
Gabriela Sklenáriková
2024 Veľká Lúka, Sedlo Burda, Kozí chrbát - Slávča, Szadvár - Derenk, Kaplnka sv. Anny, Vyhliadka nad Hrhovom
Štefan Pištík zdolaných vrcholov: 6
Štefan Pištík
2024 Kráľova hoľa, Sedlo Burda, Veľkonočný okruh, Veľká Lúka, Stolica, Slanská chata
Libor Mladsi zdolaných vrcholov: 5
Libor Mladsi
2024 Veľkonočný okruh, Sedlo Burda, Stolica, Veľká Lúka, Slanská chata
Mariana Marcinková zdolaných vrcholov: 5
Mariana Marcinková
2024 Veľká Lúka, Vyhliadka nad Hrhovom, Kozí chrbát - Slávča, Prielom Muráňa, Gotická cesta II. a Kobeliarovo
Peter Tengler zdolaných vrcholov: 4
Peter Tengler
2024 Veľkonočný okruh, Rozhľadňa Maginhrad, Gotická cesta II. a Kobeliarovo, Koniarska cesta - Šebeková
Jaro Repák zdolaných vrcholov: 3
Jaro Repák
2024 Veľkonočný okruh, Veľká Lúka, Gotická cesta II. a Kobeliarovo
Stefan Horváth zdolaných vrcholov: 3
Stefan Horváth
2024 Rozhľadňa Maginhrad, Vrch Laz a najväčšie kliešte, Sedlo Burda
Peter Petalik zdolaných vrcholov: 3
Peter Petalik
2024 Veľká Lúka, Veľkonočný okruh, Gotická cesta II. a Kobeliarovo
Janko Repiský zdolaných vrcholov: 2
Janko Repiský
2024 Veľkonočný okruh, Veľká Lúka
Pavol Mokoš zdolaných vrcholov: 2
Pavol Mokoš
2024 Vyhliadka nad Hrhovom, Kalvária Rožňava
Mária Zahoranská zdolaných vrcholov: 1
Mária Zahoranská
2024 Kráľova hoľa
Igor Školník zdolaných vrcholov: 1
Igor Školník
2024 Veľká Lúka
Stefan Garai zdolaných vrcholov: 1
Stefan Garai
2024 Kráľova hoľa